Epost/brev til Marit Nybakk 12.09.2013: Ang. seksuell trakassering av sexarbeidere

Hei. Viser til mitt vedlagte brev til LDO, også oversendt LDN – som uttalte at de ikke har «kompetanse til å behandle saker vedrørende seksuell trakassering», samt mine blogginnlegg (på http://www.oivindman.com/blogg/) der jeg utdyper det kritisk-retoriske perspektiv rundt hvordan staten, LDO, enkeltpersoner som deg selv m.m.fl. på- og viderefører usosialt Horestigma gjennom bl.a. gjentatt, bevisst og ladet retorikk. Tilfellene, som LDN betegner som «seksuell trakassering», er godt dokumenterte, og vil ikke være vanskelig for sexarbeidere å fremlegge hvis – eller mer sannsynlig når – deres sak blir fremlagt for en domstol.

Hege Grostad m.fl. – og jeg personlig – har høflig og innstendig bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet ved Sunniva Ørstavik om å vise hensyn og legge om språkbruken – og anbefalt at ombudet legger seg i selen for å bygge opp tillit, vise respekt for alle som selger seksuelle tjenester – og lytte oppmerksomt, for om mulig utvide sin kunnskap om de forskjellige forhold og situasjoner hver enkelt som selger seksuelle tjenester befinner seg i – og hva man innenfor diskrimineringslovverket kan gjøre for å lette på og avskaffe Horestigmaet mange sexarbeidere dessverre i overveldende grad opplever.

Jeg ønsker å utfordre deg, som jeg utfordrer Sunniva Ørstavik, om å være juridisk, retorisk, sosialt og praktisk etterrettelig ift. mennesker som selger seksuelle tjenester. Jeg legger til grunn at både du og Sunniva Ørstavik er klar over at dere ikke lever i et sosialt og rettslig vakuum, og at deres uttalelser fort kan få diskriminerende innvirkninger for utsatte enkeltindivider og grupperinger som opplever stigmatisering og ikke bli hørt, eller å få delta i samfunnet vårt, på lik linje med alle andre, med like rettigheter og friheter.

Samtidig må jeg også presisere at i den norske rettsstaten – og med rettskilder som ligger til grunn – er ingen enkeltpersoner, politikere, politiske partier, ombud, eller andre stats- og forvaltningsorganer hevet over gjeldende norsk diskriminerings- eller straffelovverk. Det kan være lurt å være oppmerksom på  Str.l. § 246 samt § 390, samt Ot.prp. nr. 77 2000-2001, kapittel 9 – i tillegg til Likestillingsloven § 8a. – samt at Oslo Tingrett jf. domsavsigelse (dom 12-196791TVI-OTIR/05), nevnt i mitt blogginnlegg, har åpnet for sexarbeideres fulle og like rettigheter etter at tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen la likhetsprinsippet – og like plikter for like rettigheter – til grunn i domsavsigelsen. Juridisk ligger alt nå til rette for at Hege Grostad m.m.fl. kan føre rettslig sak – og legge hele diskrimineringslovverket til grunn, etter og jf. Aml. § 13-1.

Mvh,
Øivind Nordahl

Dette innlegget ble publisert i Horestigma, LDN, LDO, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet, seksuell trakassering, sexarbeidsrett, Språk & kommunikasjon, stigmatisering, trakassering, whore bashing. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *